Erhverv

Til næste år er det planen – eller i hvert fald et ønske fra gruppen af initiativtagere, at Vejle skal pyntes op af børn fra områdets institutioner. Hvordan det mere præcist skal foregå er endnu ikke planlagt, men initiativtagerne regner med, at projektet skal løbe af stablen henover forår eller tidlig sommer. Der arbejdes med forskellige vinkler, men det forventes, at dekoration med maling vil blive en central del.

Børnene maler Vejle i flotte farver

Tanken er, at nogen af de mange grå og kedelige betonelementer i det offentlige rum skal dekoreres og bemales. Den slags er normalt ulovligt og betegnes som graffiti, men i denne sammenhæng skal det altså helst ske med Vejle kommunes velsignelse, og gerne også med økonomisk støtte fra erhvervslivet i Vejle. Opgaverne kunne naturligvis lægges ud til et almindelig malerfirma, men det falder uden for byens budgetter og planer, som de ser ud i øjeblikket.

Enkelt protest fra maler i Vejle

En enkelt maler i Vejle har angiveligt udtrykt bekymring for, at projektet måske vil kunne få et omfang, som kan risikere at koste byens professionelle malere arbejde. Det afviser initiativtagernes talsmand dog med henvisning til, at der kun vil blive tale om dekoration af områder, som ellers ville stå uberørte. Alle de malere vi har talt med, er dog positive over for projektet, og en enkelt maler har allerede tilbudt et sponsorat af maling, såfremt projektet bliver til virkelighed. Indtil videre er der dog lang vej igen, før Vejle evt. bliver malet af børnene.