personlighed

Vi lever i dag i et samfund, hvor vi ofte bliver udsat for tests i alle mulige forskellige former, størrelser, slags og variationer. Det starter allerede i de tidlige skoleår, hvor man tester elevernes faglige niveau. Dette testes ofte via skriftlige såvel som mundtlige prøver i de forskellige fag, hvorefter resultatet af testen markeres med en karakter i form af et tal. Udover det faglige niveau kan man også teste menneskers sociale og personlige kompetencer og karakteristika. Dette er også noget, som man har lidt fokus på i skoler, men det benyttes også i mange andre sammenhænge. Hvis en test har et sådant fokus, så hører det ind under kategorien ’personlighedstest’. Hvis man har lyst til at anvende en personlighedstest kan man for eksempel følge dette link: http://www.peopletestsystems.com/personlighedstest

 

Hvad kan man bruge en personlighedstest til?

Som sagt kan en personlighedstest fortælle noget om et menneskes personlighed. Hvad en personlighed dækker over, det er dog et større spørgsmål. Ens personlighed dækker over mange aspekter. For eksempel handler ens personlighed om, hvordan man er som person i forhold til adfærd, tanker og følelser. Er man for eksempel meget udadvendt og nyder at møde og snakke med nye mennesker? Eller er man mere genert og indadvendt, og holder af at kunne forbyde sig i ting i sit eget selskab? Det kan også handle om, hvordan man håndterer forskellige situationer. Hvordan håndterer man for eksempel en stresset periode i sit liv? Eller hvordan griber man det an, hvis man på sit arbejde eller på sin uddannelse bliver sat til at lave gruppearbejde med fem helt fremmede mennesker, som man ikke tidligere har talt med? Dette er blot nogle få bud på, hvad man kan undersøge med en personlighedstest. Det kan blandt andet være virksomheder, som anvender personlighedsteste i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.